Name: sd-map-brand.png.
Sletterhage Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
Kontakt til bestyrelsen:
Generelt
Formanden: Sven Weel Jensen
Mobil 40 15 46 81
formand@sletterhagevand.dk


Ledningsnet og gravearbejde
Sekretæren: Jørn Glad
Telefon: 20 25 82 48
sekretaer@sletterhagevand.dk

Ledningsnet:


Ny installation:
Henvendelse til Kassereren:
Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09 kassereren@sletterhagevand.dk


Aflæsning og betaling
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Ændring af e-mailadresse meldes til:
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf. 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Flytning meldes til:
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Måleraflæsning:
Vandværket anvender elektroniske målere, der aflæses digitalt. 
Vandets hårdhed: Ved seneste analyse var vandets hårdhed i ledningsnettet: 13,2 dH-grader


Vandkvalitet
Indvindingsboringer
Sletterhage Vandværk får sammen med Esby Vandværk vand leveret fra Helgenæsvand, som er ejet af forbrugerne i de 2 ovennævnte vandværker. Helgenæsvand har 2 boringer i skoven ved Ellemandsbjerget, hvorfra vandet indvindes. Helgenæs Vand indvinder årligt ca. 25.000 m³ vand.

Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer, som af drikkevandet på vandværkerne, i ledningsnettet og hos forbrugerne. Vandværket får taget regelmæssige prøver af vandet på værket og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter kontrolprogrammer udarbejdet i samarbejde med den kommunale tilsynsmyndighed efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.
Helgenæs Vand har analyseresultater liggende på mitdrikkevand.dk
Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os. Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent, takket være naturen. Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

Vi gør meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Vandets hårdhed er ca. 13°, hvilket svarer til “temmelig hårdt vand”.
Hårdhedsgraden har bl.a. betydning for dosering af vaskepulver. På vaskepulverets emballage kan du aflæse dosering af vaskepulver i forhold til hårdhedsgraden.

Se de seneste analyseresultater, information/forklaring om analyseparametre og mulighed for grafer for udviklingen i de analyser, der er indlagt i systemet.

ORDBØGER:

Vil du vide mere om vand, kan du finde mere på vandguiden.dk
Aktuel information


18/8 2023
Vandværket har netop udtaget prøve på ledningsnettet og analyseret vandet.
Prøven er fejlfri.30/5 2023
GENERALFORSAMLING I SLETTERHAGE VANDVÆRK blev afholdt
PINSELØRDAG, DEN 27. MAJ 2023 KL. 10.00 PÅ SANDBALLEGAARD, SLETTERHAGEVEJ 39.

Bilag til generalforsamlingen samt formandens beretning kan se herunder


Vandværkets analyser kan følges på mitdrikkevand.dk.
Name: md.JPG.Vandværkets VVS-installatør
Mogens Vognsen
Tlf.:  24 22 30 35

Vandværkets entreprenør
Peter Hvid Laursen Tlf.: 20 11 61 41

Andre praktiske forhold
Husk hjertestarteren på Sandballegaard

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:


Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net
Name: sv-logo-horizontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.