Name: sd-map-brand.png.
Sletterhage Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
Kontakt til bestyrelsen:
Generelt
Formanden: Sven Weel Jensen
tlf.: 86154681 / 40154681
formand@sletterhagevand.dk
Ledningsnet og gravearbejde
Sekretæren: Troels Moll
tlf.: 20 47 96 54
sekretaer@sletterhagevand.dk
Aflæsning og betaling
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86356909
kassereren@sletterhagevand.dk
Flytning meldes til:
Susanne Grønvaldt
Sandballegaard
Sletterhagevej 39
8420 Knebel
Tlf.: 86356909
kassereren@sletterhagevand.dk
Måleraflæsning:
Vandværket anvender elektroniske målere, der aflæses digitalt. 
Vandets hårdhed: Ved seneste analyse var vandets hårdhed i ledningsnettet: 13,2 dH-grader
Ledningsnet:


Indvindingsboringer
Sletterhage Vandværk får sammen med Esby Vandværk vand leveret fra Helgenæsvand, som er ejet af forbrugerne i de 2 ovennævnte vandværker. Helgenæsvand har 2 boringer i skoven ved Ellemandsbjerget, hvorfra vandet indvindes. Helgenæs Vand indvinder årligt ca. 25.000 m³ vand.

Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer, som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne. Vandværket får taget regelmæssige prøver af vandet på værket og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter kontrolprogrammer udarbejdet i samarbejde med den kommunale tilsynsmyndighed efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.
Helgenæs Vand har analyseresultater liggende på mitdrikkevand.dk
Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os. Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent, takket være naturen. Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

Vi gør meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Vandets hårdhed er ca. 13°, hvilket svarer til “temmelig hårdt vand”.
Hårdhedsgraden har bl.a. betydning for dosering af vaskepulver. På vaskepulverets emballage kan du aflæse dosering af vaskepulver i forhold til hårdhedsgraden.

Se de seneste analyseresultater, information/forklaring om analyseparametre og mulighed for grafer for udviklingen i de analyser, der er indlagt i systemet.

ORDBØGER:

Vil du vide mere om vand, kan du finde mere på vandguiden.dk
Aktuel information
Generalforsamling afholdt d. 9. august 2020
Vandværkets analyser kan følges på mitdrikkevand.dk.
Name: md.JPG.
Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev
Vandværkets VVS-installatør
Mogens Vognsen
Tlf.:  24 22 30 35

Vandværkets entreprenør
Peter Hvid Laursen Tlf.: 20 11 61 41

Andre praktiske forhold
Husk hjertestarteren på Sandballegaard

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:


Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net
Name: sv-logo-horizontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.