Name: sd-map-brand.png.
Sletterhage Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
Kontakt til bestyrelsen:
Generelt
Formanden: Sven Weel Jensen
tlf.: 86154681 / 40154681
formand@sletterhagevand.dk
Ledningsnet og gravearbejde
Sekretæren: Troels Moll
tlf.: 20 47 96 54
sekretaer@sletterhagevand.dk
Aflæsning og betaling
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86356909
kassereren@sletterhagevand.dk
Flytning meldes til:
Susanne Grønvaldt
Sandballegaard
Sletterhagevej 39
8420 Knebel
Tlf.: 86356909
kassereren@sletterhagevand.dk
Måleraflæsning:
Vandværket anvender elektroniske målere, der aflæses digitalt. 
Vandets hårdhed: Ved seneste analyse var vandets hårdhed i ledningsnettet: 13,2 dH-grader
Ledningsnet:


Spar på vandet
1 m³ vand (1000 l) leveret fra Sletterhage Vandværk koster 17,00 kroner (2020).

Hver gang du sparer på vandet, er du med til at sørge for, at vi også har rent grundvand i fremtiden. Det er godt at tænke på, hver gang man åbner for vandhanen - både på badeværelset, i køkkenet og på skolen. Vandspild er overflødigt forbrug, som ingen har glæde af. Det drejer sig om alt fra dryppende vandhaner til utætte installationer. Desværre er de sidste både de sværeste at opdage og de mest kostbare, fordi det ofte drejer sig om enorme mængder vand fra selv en lille sprække.

Check dit vandforbrug
Vi er alle blevet bedre til at spare på vandet, men det er vigtigt fortsat at være opmærksom på sine vaner og vandinstallationer.
Check jævnligt om der er utætte vandinstallationer på ejendommen.
Aflæs vandmåleren om aftenen, når alle i huset er gået i seng, og ingen bruger vand.
Aflæs vandmåleren igen om morgenen før nogen bruger vand.
Er aflæsningen om morgenen forskellig fra aflæsningen om aftenen, tyder det på, at der er en utæthed i vandinstallationerne, som skal udbedres.

En vandhane, som drypper, kan koste fra 500 kr. til flere tusinde kroner om året. Et toilet, der løber, bruger ca. 20 m³ vand om ugen svarende til knapt 1.000 kr. om måneden.


Har du mistanke om utætheder. Så luk for alle vandhaner og kontroller den elektroniske vandmåler i målerbrønden. Hvis indikatorpilene (se brugsanvisningen til din vandmåler) bevæger sig er det tegn på en utæthed, som skal udbedres.

En utæt vandledning f.eks. under et gulv, som får lov at løbe i månedsvis uden at blive opdaget, er en dyr affære. Aflæs derfor din vandmåler mindst en gang månedligt og undgå ubehagelige overraskelser, når vandregningen kommer.
Aktuel information
Vandværkets analyser kan følges på mitdrikkevand.dk.
Name: md.JPG.
Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev
Vandværkets VVS-installatør
Mogens Vognsen
Tlf.:  24 22 30 35

Vandværkets entreprenør
Peter Hvid Laursen Tlf.: 20 11 61 41

Andre praktiske forhold
Husk hjertestarteren på Sandballegaard

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:


Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net
Name: sv-logo-horizontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.