Name: sd-map-brand.png.
Sletterhage Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
Kontakt til bestyrelsen:
Generelt
Formanden: Sven Weel Jensen
Mobil 40 15 46 81
formand@sletterhagevand.dk


Ledningsnet og gravearbejde
Sekretæren: Jørn Glad
Telefon: 20 25 82 48
sekretaer@sletterhagevand.dk

Ledningsnet:


Ny installation:
Henvendelse til Kassereren:
Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09 kassereren@sletterhagevand.dk


Aflæsning og betaling
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Ændring af e-mailadresse meldes til:
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf. 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Flytning meldes til:
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Måleraflæsning:
Vandværket anvender elektroniske målere, der aflæses digitalt. 
Vandets hårdhed: Ved seneste analyse var vandets hårdhed 14 dH-grader
Spareråd & Vejledning
Du er selv med til at sætte prisen!
Herunder følger en række enkle råd om hvordan du som forbruger kan spare på vandet, varme og el og derved forbedre din økonomi.
Undgå vandspild!
En utæt vandhane eller toilet kan koste dyrt:
Name: Spareåd_Vandpriser.png.
Hold regnskab med vandforbruget
Opmærksomhed på vandforbruget vil afsløre utætte rør og give bedre forbrugsvaner.
Aflæs og tjek utætheder, f.eks. når du er på ferie. Aflæs vandmåleren før afrejse og sammenlign med tallet ved hjemkomst. Som du kan se af skemaet ovenfor er der penge at spare
En person bruger i gennemsnit ca. 131 liter vand pr. døgn, hvoraf størstedelen går til bad, rengøring, tøjvask og toiletskyl.
Name: Spareråd&Vejledning.jpg.
Spar på varmen og nedsæt din varmeregning !
Vidste du, at støv og snavs kan forhindre en god varmeafgivelse?
Derfor anbefales det, at man foretager en grundig støvsugning og afvaskning af radiatorfladerne mindst en gang om året og helst lige inden fyringssæson!
Især er det vigtigt at rengøre bagsiden og mellem lameller og ribber.
Elsparetips
Stop strømtyven ! Skift til sparepærer – især de steder hvor lyset brænder mest. Man kan spare kr. 45,- om året ved at erstatte en alm. 60 watts sparepære et sted hvor lyset brænder ca. 1000 timer/år. Når vi forbrugere vælger de mindst elforbrugende produkter, er vi med til, at elværkerne forbruger mindre kul og olie og dermed forurener mindre.
Aflæs elmåleren
Kom godt fra start og gør det til en god vane at aflæse elmåleren en gang om måneden. Stiger el-forbruget drastisk, er der mulighed for hurtigt at finde årsagen. Aflæses elforbruget kun en gang om året, opdages et overforbrug først, når elregningen kommer, og det kan blive dyrt.
Køleskab
Check temperaturen i køleskabet et par gange i løbet af året.
Temperaturen skal være 5 grader. Hvis temperaturen er lavere end 5 grader koster det 5 % ekstra for hver grad.
Tø op i køleskabet : Planlæg aftenens måltid dagen før og læg det frosne kød i køleskabet til optøning. På denne måde sparer du køleskabet for ca. 1 times elforbrug.
Strømslugere
Vær særlig opmærksom på følgende apparater, de har alle et højt elforbrug:
• tørretumbler
• varmeblæsere
• elvandvarmer
• vandseng
• akvarium
• gamle køleskabe
Forurening
Hvis indholdet af nitrat eller sprøjterester i vandet bliver for højt, bliver vandværket nødt til at investere i specielle anlæg til at afværge forurening. Herved stiger prisen på vandet. Derfor pas på drikkevandet!
Aktuel information


12/2 2024
Vandværket afholder generalforsamling Pinselørdag d. 18. maj 2024 kl. 10.00 på Sandballegaard
Reserver dagen allerede nu.


15/4 2024
Vandværket har netop udtaget prøve på ledningsnettet og analyseret vandet. Prøven er fejlfri.


Name: md.JPG.Vandværkets VVS-installatør
Mogens Vognsen
Tlf.:  24 22 30 35

Vandværkets entreprenør
Thomas Hvid Laursen Tlf.: 23 26 13 56

Andre praktiske forhold
Husk hjertestarteren på Sandballegaard

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:


Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net
Name: sv-logo-horizontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.