Name: sd-map-brand.png.
Sletterhage Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
Kontakt til bestyrelsen:
Generelt
Formanden: Sven Weel Jensen
Mobil 40 15 46 81
formand@sletterhagevand.dk


Ledningsnet og gravearbejde
Sekretæren: Jørn Glad
Telefon: 20 25 82 48
sekretaer@sletterhagevand.dk

Ledningsnet:


Ny installation:
Henvendelse til Kassereren:
Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09 kassereren@sletterhagevand.dk


Aflæsning og betaling
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Ændring af e-mailadresse meldes til:
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf. 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Flytning meldes til:
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Måleraflæsning:
Vandværket anvender elektroniske målere, der aflæses digitalt. 
Vandets hårdhed: Ved seneste analyse var vandets hårdhed 14 dH-grader
Vandværket
Sletterhage Vandværk leverer rent drikkevand til 266 forbrugere i Ørby - omfattende vejene Sletterhagevej, Strandbakken og Ellemandsvej - samt sommerhusområderne omkring Apollovej, Capellavej/Skjoldvej/Birkemosevej, Gemmavej, Nykjærsvej og Sletterhage.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver leveret fra Helgenæsvand Vandværks 2 boringer. Helgenæsvand Vandværk udpumper ca. 25.000 m³ vand pr. år, hvoraf ca. 11.000 m³ leveres til Sletterhage Vandværks forbrugere. 

Hårdhed: 
Drikkevandet fra Helgenæsvand har en hårdhedsgrad, der ifølge de seneste analyser er på ca. 13 hårdhedsgrader, hvilket er middelhårdt vand.

Ledningsnet:
Vandværkets ledningsnet kan ses ved at klikke på dette link: Vandværkets ledningsnet

Leveringsområde:
Fremgår af nedenstående kort. Klik her for at se kortet som en .pdf fil
Name: leveringsområde.JPG.
Aktuel information
15/4 2024
Vandværket har netop udtaget prøve på ledningsnettet og analyseret vandet. Prøven er fejlfri.


Name: md.JPG.Vandværkets VVS-installatør
Mogens Vognsen
Tlf.:  24 22 30 35

Vandværkets entreprenør
Thomas Hvid Laursen Tlf.: 23 26 13 56

Andre praktiske forhold
Husk hjertestarteren på Sandballegaard

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:


Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net
Name: sv-logo-horizontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.