Name: sd-map-brand.png.
Sletterhage Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
Kontakt til bestyrelsen:
Generelt
Formanden: Sven Weel Jensen
tlf.: 86 15 46 81 / 40 15 46 81
formand@sletterhagevand.dk


Ledningsnet og gravearbejde
Sekretæren: Jørn Glad
Telefon: 20 25 82 48
sekretaer@sletterhagevand.dk


Ny installation:
Henvendelse til Kassereren:
Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09 kassereren@sletterhagevand.dk


Aflæsning og betaling
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Flytning meldes til:
Susanne Grønvaldt
Sandballegaard
Sletterhagevej 39
8420 Knebel
Tlf.: 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Måleraflæsning:
Vandværket anvender elektroniske målere, der aflæses digitalt. 
Vandets hårdhed: Ved seneste analyse var vandets hårdhed i ledningsnettet: 13,2 dH-grader
Ledningsnet:

Helgenæsvand
Helgenæsvand
Helgenæsvand Amba er det fælles produktionsvandværk for distributionsvandværkerne i henholdsvis Sletterhage/Ørby området og i Esbyområdet. Som andelshaver i et af distributionsvandværkerne er man automatisk andelshaver i Helgenæsvand Amba.

Historie
Bestyrelserne for henholdsvis Esby Vandværk Andelsselskab og Sletterhage Vandværk Andelsselskab stiftede den 12. marts 1988 andelsselskabet Ørby/Esby Vandforsyning A.m.b.a. med det formål at producere og levere vand til de 2 selvstændige vandværker, Sletterhage Vandværk og Esby Vandværk. Vandkvaliteten var på begge disse vandværker utilfredsstillende og medførte talrige klager.
Det fælles vandværk med tilhørende hovedledninger blev taget i brug i 1989. Vandet pumpes direkte herfra ud til forbrugerne. Derefter blev de 2 gamle værkers produktionsenheder nedlagt. Fra Helgenæsvands vandværk forsynes ca. 500 bebyggede ejendomme med vand af fineste kvalitet.
Ørby/Esby Vandforsyning A.m.b.a. ændrede i 2007 navn til Helgenæsvand Amba med binavnet Ørby-Esby Vandforsyning Amba.
Name: DSC_0036.jpg.
Name: DSC_0035.jpg.
Name: Vandvrket2.jpg.
Name: DSC_0038.jpg.
Name: DSC_0037.jpg.
Name: Vandvrket1.jpg.
Aktuel information


4. november 2020
Kære forbrugere i Sletterhage vandværk.
Vandværket skal i morgen, Torsdag, den 5. november udføre nødvendige reparationsarbejder på vandledningerne i sommerhusområdet.
Der vil derfor blive lukket for vandforsyningen området syd for Ørby by fra kl. 09.00 og indtil ca. kl. 13.00.
Vi beklager de gener, dette måtte medføre.
Generalforsamling afholdt d. 9. august 2020


Vandværkets analyser kan følges på mitdrikkevand.dk.
Name: md.JPG.


Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev
Vandværkets VVS-installatør
Mogens Vognsen
Tlf.:  24 22 30 35

Vandværkets entreprenør
Peter Hvid Laursen Tlf.: 20 11 61 41

Andre praktiske forhold
Husk hjertestarteren på Sandballegaard

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:


Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net
Name: sv-logo-horizontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.