Name: sd-map-brand.png.
Sletterhage Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
Kontakt til bestyrelsen:
Generelt
Formanden: Sven Weel Jensen
Mobil 40 15 46 81
formand@sletterhagevand.dk


Ledningsnet og gravearbejde
Sekretæren: Jørn Glad
Telefon: 20 25 82 48
sekretaer@sletterhagevand.dk

Ledningsnet:


Ny installation:
Henvendelse til Kassereren:
Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09 kassereren@sletterhagevand.dk


Aflæsning og betaling
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Ændring af e-mailadresse meldes til:
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf. 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Flytning meldes til:
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Måleraflæsning:
Vandværket anvender elektroniske målere, der aflæses digitalt. 
Vandets hårdhed: Ved seneste analyse var vandets hårdhed i ledningsnettet: 13,2 dH-grader


Helgenæsvand
Helgenæsvand
Helgenæsvand Amba er det fælles produktionsvandværk for distributionsvandværkerne i henholdsvis Sletterhage/Ørby området og i Esbyområdet. Som andelshaver i et af distributionsvandværkerne er man automatisk andelshaver i Helgenæsvand Amba.

Historie
Bestyrelserne for henholdsvis Esby Vandværk Andelsselskab og Sletterhage Vandværk Andelsselskab stiftede den 12. marts 1988 andelsselskabet Ørby/Esby Vandforsyning A.m.b.a. med det formål at producere og levere vand til de 2 selvstændige vandværker, Sletterhage Vandværk og Esby Vandværk. Vandkvaliteten var på begge disse vandværker utilfredsstillende og medførte talrige klager.
Det fælles vandværk med tilhørende hovedledninger blev taget i brug i 1989. Vandet pumpes direkte herfra ud til forbrugerne. Derefter blev de 2 gamle værkers produktionsenheder nedlagt. Fra Helgenæsvands vandværk forsynes ca. 500 bebyggede ejendomme med vand af fineste kvalitet.
Ørby/Esby Vandforsyning A.m.b.a. ændrede i 2007 navn til Helgenæsvand Amba med binavnet Ørby-Esby Vandforsyning Amba.
Name: DSC_0036.jpg.
Name: DSC_0035.jpg.
Name: Vandvrket2.jpg.
Name: DSC_0038.jpg.
Name: DSC_0037.jpg.
Name: Vandvrket1.jpg.
Aktuel information


18/8 2023
Vandværket har netop udtaget prøve på ledningsnettet og analyseret vandet.
Prøven er fejlfri.30/5 2023
GENERALFORSAMLING I SLETTERHAGE VANDVÆRK blev afholdt
PINSELØRDAG, DEN 27. MAJ 2023 KL. 10.00 PÅ SANDBALLEGAARD, SLETTERHAGEVEJ 39.

Bilag til generalforsamlingen samt formandens beretning kan se herunder


Vandværkets analyser kan følges på mitdrikkevand.dk.
Name: md.JPG.Vandværkets VVS-installatør
Mogens Vognsen
Tlf.:  24 22 30 35

Vandværkets entreprenør
Peter Hvid Laursen Tlf.: 20 11 61 41

Andre praktiske forhold
Husk hjertestarteren på Sandballegaard

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:


Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net
Name: sv-logo-horizontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.