Name: sd-map-brand.png.
Sletterhage Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
Kontakt til bestyrelsen:
Generelt
Formanden: Sven Weel Jensen
Mobil 40 15 46 81
formand@sletterhagevand.dk


Ledningsnet og gravearbejde
Sekretæren: Jørn Glad
Telefon: 20 25 82 48
sekretaer@sletterhagevand.dk

Ledningsnet:


Ny installation:
Henvendelse til Kassereren:
Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09 kassereren@sletterhagevand.dk


Aflæsning og betaling
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Ændring af e-mailadresse meldes til:
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf. 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Flytning meldes til:
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Måleraflæsning:
Vandværket anvender elektroniske målere, der aflæses digitalt. 
Vandets hårdhed: Ved seneste analyse var vandets hårdhed 14 dH-grader
Helgenæsvand
Helgenæsvand
Helgenæsvand Amba er det fælles produktionsvandværk for distributionsvandværkerne i henholdsvis Sletterhage/Ørby området og i Esbyområdet. Som andelshaver i et af distributionsvandværkerne er man automatisk andelshaver i Helgenæsvand Amba.

Historie
Bestyrelserne for henholdsvis Esby Vandværk Andelsselskab og Sletterhage Vandværk Andelsselskab stiftede den 12. marts 1988 andelsselskabet Ørby/Esby Vandforsyning A.m.b.a. med det formål at producere og levere vand til de 2 selvstændige vandværker, Sletterhage Vandværk og Esby Vandværk. Vandkvaliteten var på begge disse vandværker utilfredsstillende og medførte talrige klager.
Det fælles vandværk med tilhørende hovedledninger blev taget i brug i 1989. Vandet pumpes direkte herfra ud til forbrugerne. Derefter blev de 2 gamle værkers produktionsenheder nedlagt. Fra Helgenæsvands vandværk forsynes ca. 500 bebyggede ejendomme med vand af fineste kvalitet.
Ørby/Esby Vandforsyning A.m.b.a. ændrede i 2007 navn til Helgenæsvand Amba med binavnet Ørby-Esby Vandforsyning Amba.
Name: DSC_0036.jpg.
Name: DSC_0035.jpg.
Name: Vandvrket2.jpg.
Name: DSC_0038.jpg.
Name: DSC_0037.jpg.
Name: Vandvrket1.jpg.
Aktuel information
15/4 2024
Vandværket har netop udtaget prøve på ledningsnettet og analyseret vandet. Prøven er fejlfri.


Name: md.JPG.Vandværkets VVS-installatør
Mogens Vognsen
Tlf.:  24 22 30 35

Vandværkets entreprenør
Thomas Hvid Laursen Tlf.: 23 26 13 56

Andre praktiske forhold
Husk hjertestarteren på Sandballegaard

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:


Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net
Name: sv-logo-horizontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.