Name: sd-map-brand.png.
Sletterhage Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
Kontakt til bestyrelsen:
Generelt
Formanden: Sven Weel Jensen
Mobil 40 15 46 81
formand@sletterhagevand.dk


Ledningsnet og gravearbejde
Sekretæren: Jørn Glad
Telefon: 20 25 82 48
sekretaer@sletterhagevand.dk

Ledningsnet:


Ny installation:
Henvendelse til Kassereren:
Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09 kassereren@sletterhagevand.dk


Aflæsning og betaling
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Ændring af e-mailadresse meldes til:
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf. 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Flytning meldes til:
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Måleraflæsning:
Vandværket anvender elektroniske målere, der aflæses digitalt. 
Vandets hårdhed: Ved seneste analyse var vandets hårdhed i ledningsnettet: 13,2 dH-grader


Sletterhage Vandværk
Name: slette.PNG.
Sletterhage Vandværk er stiftet i 1968
Den 18. maj 1968 afholdtes stiftende generalforsamling.
Af protokollen fra dengang fremgår følgende:
Maj d.18 – 1968 afholdtes stiftende generalforsamling med det formål at oprette et fælles vandværk ved Sletterhage.
Der valgtes følgende til bestyrelsen:
P. Askgaard, overlærer
E. Kirklev, lærer
J Ejsing, arkitekt
Suppleanter:
Knud Tage Sørensen, maskinmester
Poul Ehrhorn, entreprenør
Revisorer:
Gert Rasmussen, grosserer
N. Chr. Hansen, stadsskoleinsp.
Dirigent:
Gert Rasmussen
Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdtes bestyrelsesmøde, hvor den konstituerede sig således:
Formand P. Askgaard
Kasserer E. Kirklev
Sekretær J. Ejsing
Bestyrelsen konstaterer at lovforslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. Bestyrelsen søger flere medlemmer optaget og går i øvrigt straks i gang med at undersøge mulighederne for etablering af vandværket. Det vedtoges at ing. Poul Helbo skulle være vandværkets rådgivende ingeniør.
18-5-1968
Sign:
Poul Askgaard   
E. Kirklev
J. Ejsing
Arbejdet med etablering af vandværket forløb i den efterfølgende periode med udførelse af ledningsarbejde, som efter licitation udføres af firma N.E. Grosen, Knebel til en tilbudspris af 73.578 kr. Vandværkets boring placeres på Aage Johnsens mark ca. 300 m. syd for Sandballegaard.
I marts 1969 besluttes det at lade Ørby Vandværk træde ind som medlem af Sletterhage Vandværk. Samtidig vedtog man at etablere en vandbeholder ved pumpehuset efter et tilbud fra Carl Hvid Laursen, Helgenæs på 20.265 kr.
I 1984/85 blev det efter gentagne problemer med tilstrækkelig forsyning og forurening af en boring besluttet at indgå samarbejde med Esby Vandværk om etablering af et fælles vandværk til produktion af vand. Der blev foretaget undersøgelser, der resulterede i 3 boringer med rent vand, og der blev bygget et vandværk på arealet midtvejs mellem de 2 vandværker og nær Ellemandsbjerget.
Det nye vandværk blev taget i brug i 1989 og sælger vand til de 2 vandværker, der så fungerer som fordelingsstationer ud til forbrugerne. Siden har Sletterhage Vandværk fungeret som et distributionsselskab, med opgaven at forsyne forbrugerne med rent og godt vand af høj kvalitet.
Aktuel information


18/8 2023
Vandværket har netop udtaget prøve på ledningsnettet og analyseret vandet.
Prøven er fejlfri.30/5 2023
GENERALFORSAMLING I SLETTERHAGE VANDVÆRK blev afholdt
PINSELØRDAG, DEN 27. MAJ 2023 KL. 10.00 PÅ SANDBALLEGAARD, SLETTERHAGEVEJ 39.

Bilag til generalforsamlingen samt formandens beretning kan se herunder


Vandværkets analyser kan følges på mitdrikkevand.dk.
Name: md.JPG.Vandværkets VVS-installatør
Mogens Vognsen
Tlf.:  24 22 30 35

Vandværkets entreprenør
Peter Hvid Laursen Tlf.: 20 11 61 41

Andre praktiske forhold
Husk hjertestarteren på Sandballegaard

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:


Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net
Name: sv-logo-horizontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.