Name: sd-map-brand.png.
Sletterhage Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
Kontakt til bestyrelsen:
Generelt
Formanden: Sven Weel Jensen
Mobil 40 15 46 81
formand@sletterhagevand.dk


Ledningsnet og gravearbejde
Sekretæren: Jørn Glad
Telefon: 20 25 82 48
sekretaer@sletterhagevand.dk

Ledningsnet:


Ny installation:
Henvendelse til Kassereren:
Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09 kassereren@sletterhagevand.dk


Aflæsning og betaling
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Ændring af e-mailadresse meldes til:
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf. 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Flytning meldes til:
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86 35 69 09
kassereren@sletterhagevand.dk


Måleraflæsning:
Vandværket anvender elektroniske målere, der aflæses digitalt. 
Vandets hårdhed: Ved seneste analyse var vandets hårdhed 14 dH-grader
Vandmålere
Vandmålere
Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket har således opsat vandmålere ved alle andelshavere. Vandmåleren er typisk placeret umiddelbart inden for skel i en målerbrønd.
Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at kontrollere og udskifte vandmåleren. Derfor foreskriver vedtægterne, at dette arbejde skal udføres af vandværkets VVS-installatør.
Vandmål erne er elektroniske og giver en række oplysninger.
Vær opmærksom på, at der skal være uhindret adgang til målerbrønden. Vær især opmærksom på at træer og buske skal beskæres regelmæssig.
Aflæsning af Vandmålere

Vandværket har installeret elektroniske vandmålere, hvorfor den enkelte forbruger ikke selv skal aflæse vandmåleren. Hver ejendoms vandmåler aflæses elektronisk 1 gang årligt i forbindelse med årsafslutning pr. 31. december. Efter behov foretages yderligere aflæsninger for kontrol af vandforbruget.

Udskiftning af vandmåler 

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget udskiftes eller stikprøvekontrolleres målerne med jævne mellemrum.

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.
Check hanen før måleren

Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler. Målerbrønden incl. installation heri er vandværkets ejendom. Eventuelle problemer rapporteres til vandværket, der sørger for reparation.

Når der lukkes af for vandet skal ventilerne på begge sider af vandmåleren lukkes. Der er oftest tale om kugleventiler, der kun skal drejes 1/4 omgang fra åben til lukket og omvendt. Normalt er en kugleventil lukket, når håndtaget står på tværs af vandledningen
Aktuel information
15/4 2024
Vandværket har netop udtaget prøve på ledningsnettet og analyseret vandet. Prøven er fejlfri.


Name: md.JPG.Vandværkets VVS-installatør
Mogens Vognsen
Tlf.:  24 22 30 35

Vandværkets entreprenør
Thomas Hvid Laursen Tlf.: 23 26 13 56

Andre praktiske forhold
Husk hjertestarteren på Sandballegaard

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:


Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net
Name: sv-logo-horizontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.